קרנות ומענקים

כדי לסייע לך בהקמה או, בהרחבה של העסק, תוכל להיעזר במגוון הלוואות להקמה והרחבת עסקים. ההלוואות ניתנות ע"י קרנות ייעודיות לעסקים קטנים ובינוניים ומאופיינות בביטחונות מופחתים, תקופת החזר נוחה ושיעורי ריבית נוחים.

במטי חולון ובמטי מעלו"ת ת"א – יפו  יסייעו לך להכין בקשה למענק מקרן תנופה  עבור מיזמי סטארט-אפ  או, תכנית עסקית לקבלת הלוואה. במידת הצורך, נסייע לך גם בפנייה לבנק מסחרי לצורך קבלת אשראי בתנאים מועדפים.

להלן מבחר קרנות הלוואה המתאימות להקמת עסקים והרחבת עסקים:

שם הקרן זכאים הלוואה בש"ח (עד) ריבית והצמדה תקופת החזר בחודשים
קרן תנופה יזמים מעל גיל  18 /
חברה שהוקמה לביצוע מיזם
מענק עד  200,000 שעור התמיכה הוא עד85%
מהתקציב המאושר למיזם
מענק
ערבות מדינה עסקים קיימים
בעלי מחזור שנתי מעל 6.25 מליון ש"ח
8% מהמחזור  השנתי עד פריים+ 3.5% עד 60
ערבות מדינה עסקים קטנים- הקמה והרחבה 500,000 עד פריים+ 3.5% עד 60
הקרן הממונפת עולים חדשים ותושבים חוזרים 125,000 פריים+ 1.75% עד 72
ערבות מדינה מסלול מהיר עסקים קטנים- הקמה והרחבה 100,000 עד פריים+ 3.5% עד 60
האגודה להלוואות ללא ריבית עסקים קיימים וחדשים 90,000 ללא ריבית והצמדה עד 45
הקרן התקציבית עולים ותושבים חוזרים 70,000 מדד+ 2% עד 72
ניו יורק עולים חדשים 300,000 פריים+ 0.6% עד 72